เมืองโทเลโด -อลังการ
เที่ยว Toledo สำหรับทวีปยุโรปนั้นถือว่ามีความน่าสนใจเพราะมี...